Ústní maturitní zkoušky

se konají 16. až 18. května

Informační odpoledne pro rodiče

se koná 11. května od 16 hodin

27. května jdeme

na film "Atentát"

Příjímací řízení do vyšších ročníků

§ 63 zákona č. 561/2004 Sb., sdělení MŠMT ze 6.3.2008 č.j. 3488/2008-20

5. ročník (kvinta) osmiletého gymnázia má specifický charakter, protože není 1. ročníkem vzdělávání ve střední škole (pro který platí ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb.). Do 5. ročníku (kvinty) osmiletého studia tedy ředitel školy může přijmout podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. další uchazeče, a to na místa neobsazená žáky nižšího stupně.
Podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. lze přijmout další uchazeče i do ostatních vyšších ročníků osmiletého studia (s výjimkou ročníku prvního), a to opět v případě, že jsou v těchto ročnících volná místa.

§ 63 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen /zákon č. 561/2004 Sb., str. 10281/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.