Ústní maturitní zkoušky

se konají 16. až 18. května

Informační odpoledne pro rodiče

se koná 11. května od 16 hodin

27. května jdeme

na film "Atentát"

Tradice školy

Střední školství má v Trhových Svinech dlouholetou historii, sahající až do roku 1955, kdy zde byla zřízena jedenáctiletá střední škola, na kterou v roce 1961 navázala střední všeobecně vzdělávací škola. Od roku 1969 byl pak pro tuto čtyřletou SVVŠ používán klasický název gymnázium.

Třicetiletá tradice čtyřletého gymnázia byla přerušena pouze v letech 1984-1990, kdy došlo k administrativnímu zrušení školy, přestože dosahovala velmi dobrých výsledků (do roku 1984 zde úspěšně odmaturovalo 687 studentů). Tento krok se však negativně projevil v menší návratnosti vysokoškoláků do regionu.

Proto začalo město ihned koncem roku 1989 usilovat o obnovení gymnázia. Výsledkem bylo zřízení státního gymnázia od školního roku 1991/92, a to nejprve jako elokovaného pracoviště Gymnázia Česká ulice v Čes. Budějovicích. V okamžiku, kdy škola dosáhla kapacity čtyř tříd, stalo se gymnázium od l.září 1995 samostatným právním subjektem se čtyřletým a osmiletým denním studiem a s plánovanou kapacitou 250 žáků.

V současné době je škola koncipována jako státní gymnázium s osmiletým studijním cyklem.

Regionální význam

Město Trhové Sviny je centrem široké spádové oblasti, která zahrnuje v podstatě celou jižní část okresu České Budějovice. Gymnázium proto umožňuje získat středoškolské vzdělání a maturitu i žákům, pro něž by jinak dojíždění do Č.Budějovic bylo finančně i časově náročné.

Regionální význam školy je patrný zvláště u současného osmiletého studia. Zatímco v letech 1969-84 bylo z Českých Budějovic 26% absolventů a v letech 1991-99 (u čtyřletého studia) plných 56%, nyní je zde v rámci osmiletého studia 94% žáků z regionu a pouze 6% žáků dojíždí z Českých Budějovic.

Trhové Sviny jsou také přirozeným dopravním uzlem, kde se setkávají autobusové linky z okolních měst, obcí a osad. V současnosti dojíždí do gymnázia žáci z téměř tří desítek měst a obcí spádové oblasti.

Podpora města

Město Trhové Sviny si je plně vědomo významu školy, zejména pro obecné udržení vzdělanosti v regionu. Řada absolventů se po ukončení vysoké školy vrací zpět do svého rodiště a přispívá tak k udržení odborné vzdělanosti ve spádové oblasti i k vytváření dalších pracovních míst.

Podpora města je patrná i v symbolickém nájemném za školní budovu, které činí 100,- Kč ročně, a také v investicích. Například v roce 1997 provedlo město první etapu rekonstrukce stávající budovy za 3,8 milionu Kč, čímž byly získány další učební prostory, plně vyhovující šatny pro žáky a také velká přestávková plocha před vchodem.

Rozvoj školy

S nárůstem tříd osmiletého studia začala škola druhou etapu rekonstrukce. Finanční prostředky od MŠMT ČR byly gymnáziu přiděleny v červnu 2000 a již na přelomu září a října 2000 byly zahájeny stavební práce. Za stávající budovou byla do konce června 2001 vybudována přístavba (4 velké, 2 malé učebny a několik kabinetů), která je zprovozněna od počátku září 2001 (viz fotogalerie). Škola tak již plně prostorově vyhovuje všem nárokům osmiletého studia.

Současně získala škola prostředky i na rekonstrukci školního hřiště. Hned vedle nové přístavby tak vznikl atletický areál s umělou běžeckou dráhou, doskočištěm pro skok vysoký a daleký, s prostorem pro vrh koulí a také víceúčelové hřiště s umělou trávou. Areál je v provozu rovněž od září 2001 (viz fotogalerie).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.