Aktuální informace

Organizace výuky v pátek 9.12.2022

1. a 2. vyučovací hodina - výuka podle rozvrhu

3. a 4. vyučovací hodina - divadelní představení v KD Trhové Sviny (pro všechny ročníky):

           divadelní soubor ještě nedávných studentů našeho gymnázia uvede z repertoáru Divadla Járy Cimrmana

           hru "VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ"  (pokladníci tříd vyberou po 20,- Kč a zaplatí u pokladny kina).

           Odchod do KD: 9:45       Začátek: v 10:00        Konec představení: cca v 11:30

Po skončení představení: návrat do školy a úklid tříd (pod dohledem třídních učitelů).

Po 5. vyučovací hodině výuka končí a následuje příprava na Den otevřených dveří.         [5.12.2022]

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázia Trhové Sviny - 9.12.2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázia Trhové Sviny se koná v pátek 9. prosince 2022 (15:00 - 18:00 hodin).    [25.11.2022]

 

Exkurze F sem. 7.A+8.A - 1.12.2022

Laboratoř optické spektroskopie Přírodovědecké fakulty JU Č. Budějovice

Termín: čtvrtek 1.12.2022      Pro: seminář z fyziky 7.A+8.A     Organzace: H. Kunzová     [25.11.2022]

 

Exkurze 1.A - 21.11.2022

Planetárium České Budějovice

Termín: pondělí 21. listopadu       Pro:  1.A        Organizace a dohled: M. Votavová        [15.11.2022]

 

Volný den - 18.11.2022

V souladu se zákonem 561/2004, § 24, odst. 2, vyhlašuji na pátek 18. listopadu 2022 pro žáky volný den.

V objektu školy budou probíhat údržbářské práce. 17.11. je státní svátek.    [14.11.2022]

                                                                                                           Mgr. F. Slípka - ředitel školy

 

Exkurze 2.A+3.A do Rakouska - 24.11.2022

Freistadt - Kefermarkt - předvánoční Linec

Termín: čtvrtek 24.11.2022     Pro:  2.A + 3.A       Organizace a dohled: D. Hánová a J. Hokrová     [07.11.2022]

 

Informační odpoledne pro rodiče - 23.11.2022

Informační odpoledne pro rodiče se koná ve středu 23. listopadu 2022 od 16:00 do 17:30 hodin.

Odpolední výuka v tento den odpadá!       [07.11.2022]

 

Exkurze 2.A do Prahy - 21.11.2022

Židovské muzeum - prohlídka synagog + doprovodný program

Termín: pondělí 21.11.2022       Pro: 2.A      Organizace a dohled:  D. Hánová a T. Bohdal      [04.11.2022]  

 

Exkurze 3.A do Prahy - 8.11.2022

Židovské muzeum - Staronová synagoga - Klausova synagoga - Starý židovský hřbitov - Španělská synagoga

- Pinkasova synagoga + doprovodný program

Termín: úterý 8.11.2022     Pro: 3.A      Organizace a dohled:  D. Hánová a T. Bohdal      [02.11.2022]

 

Exkurze 6.A - 4.11.2022

Jaderná elektrárna TEMELÍN

Termín: pátek 4.11.2022       Pro: 6.A       Organizace a dohled: M. Votavová a A. Lejsková    [31.10.2022]

 

Primární prevence pro 3.A až 7.A - 2.11.2022

Beseda s kytaristou skupiny Nebe Petrem Harazinem na téma "Alkoholismus"

Termín: středa 2.11.2022 od 10:00 v KD T. Sviny    Pro: tercii až septimu    Organizuje: M.Marková    [14.10.2022]

 

Exkurze do Německa - 18.10.2022

MNICHOV

Termín: úterý 18. října 2022     Pro: 6.A, 5.A a zájemci ze 4.A, 7.A a 8.A

Organizace a dohled:  J. Hokrová a D. Trnková       [11.10.2022]

 

Exkurze do Poslanecké sněmovny - 24.10.2022

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky - Praha

Termín: pondělí 24. října       Pro: 4.A a zájemci ze 7.A      Organizace a dohled:  D. Hánová a J. Matějková    [23.9.2022]

 

Koncert České filharmonie v Praze 3.A a 7.A - 20.10.2022

"Kroky do nového světa" - koncert České filharmonie, Rudolfinum Praha

Termín: čtvrtek 20.10.2022   Pro: zájemci ze 3.A a 7.A    Organizace a dohled: M. Poláková, M. Marková a T. Bohdal  [9.9.2022]

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.